TEL +49 7528-9513889 info@dokutec.de

Vores aktivitetsområde

…et lille kursus om ,eksotiske sprog‘

Kinesisk skrives som regel fra venstre til højre, i enkelte tilfælde ved f.eks. plakater eller annoncer oppefra og nedad. Tegnomfanget i asiatiske sprog er meget stort. Til sammenligning: En arial til et vestligt, kyrillisk, baltisk, græsk, østeuropæisk, russisk, arabisk, hebraisk og tyrkisk sprog har en filstørrelse på 266 Kbytes, en asiatisk derimod 10499 Kbyte.

Arabisk skrives fra højre til venstre.

Redigerbare tegn er tilgængelige i Word til Windows efter installation af sprogunderstøttelsen. De nødvendige skrifttyper installeres også. For at få kinesiske tegn, behøver man desuden et indtastningssystem, som gør det muligt for brugeren at indtaste et tegn på basis af en vestlig bogstavsekvens. Dette er som standard inkluderet i leveringsomfanget af vores programmer.

For arabisk, skal teksten rettes ind til højre og så også skrives fra højre. Denne understøttelse aktiveres i programmet MS Office sprogindstillinger.

white pencil beside book

Bemærkning til navigation i højre-til-venstre-sprog (Word til Windows)
Navigationen i RNL-sprog (arabisk, hebraisk) er meget kompleks, da f.eks. talsekvenser igen skal skives af LNR. Således kan der ikke fastlægges nogen kontinuerlige regler.
Markering, fremad- og bagud-sletning, samt navigering gennem dokumentet kræver en del erfaring. Visuelt er tal og tekst ens, har dog forskellige retninger.

Retningen er ikke genkendelig, således skal markøren placeres og låses med pileknappen i den retning markøren skal bevæge sig. Tallet eller en indsat vestlig tekst forløber VH, arabisk tekst derimod igen HV. Ved markering gælder det samme. I de fleste tilfælde skal markøren derfor først positioneres 1 til 2 tegn tilbage, for så ved markeringens start at kunne antage den korrekte position.
Tabulatorer og mellemrum ændrer også gerne retningen, da disse ikke kun er tilordnet ét sprog. Således er navigationen også kompleks i ren vestlig tekst, hvis der forekommer et arabisk mellemrum i teksten.
Ufordelagtig er også den omstændighed, at vestlig test, der er markeret som arabisk tekst ikke kan resettes på vestlig tekst, undtagen ved ny indsætning som vestlig tekst.

I arbejdsprocessen er det i øjeblikket således, at vores kunder først får Word-dokumentet til korrektur hvorefter de så får dette kontrolleret af deres ansvarlige udenlandske repræsentation eller lignende, der så om nødvendigt indarbejder korrekturerne i Word.

Efter afslutning af redigeringen tilpasses layoutet eksakt til forlægget.
Dokumenterne udskrives til slutkontrol. Som reference henviser vi bl.a. til Baier & Köppel GmbH & Co. KG, VDMA og Karl Mayer Textilmaschinenfabrik, hvis dokumenter og kataloger vi også har udarbejdet på arabisk.

Hvis oversættelser på arabisk eller kinesisk skal udskrives, kræves der under alle omstændigheder en godkendelse fra kunden, så spørgsmålet "hvem er ansvarlig for de høje printomkostninger?" slet ikke opstår.

white and black printer paper

Sidst men ikke mindst…

Som sprogtjenesteyder er DIN-standarden 2345, som understøtter os i det daglige arbejde, bindende for os. Den er grundlaget for en optimal oversættelseskvalitet.

Den konsekvente overholdelse af DIN 2345 og brugen af translation-memory-systemet „Trados Workbench og Multiterm“ fører til gode resultater i ethvert sprog. Terminologiarbejde og kvalitetssikring har for os højeste prioritet.

Vores kvalificerede modersmåloversættere arbejder effektivt og fordelagtigt. Dette gør det muligt, at sikre en markedsorienteret pris, god kvalitet og korte gennemløbstider.

da_DKDanish