TEL +49 7528-9513889 info@dokutec.de

Ons werkterrein

…een beknopte toelichting bij ‚exotische talen‘

Chinees wordt in principe van links naar rechts geschreven, in bepaalde gevallen, bij bv. affiches of advertenties, van boven naar beneden. Het aantal karakters van Aziatische talen is zeer groot. Ter vergelijking: een Arial voor een westerse, voor de Cyrillische, Baltische, Griekse, Oost-Europese, Russische, Arabische, Hebreeuwse en Turkse taal heeft een bestandsgrootte van 266 kilobyte, een Aziatische daarentegen 10499 kB.

Arabisch wird von rechts nach links geschrieben.

Bewerkbare karakters zijn in Word voor Windows na installatie van de taalondersteuning voorhanden. De noodzakelijke lettertypes worden eveneens mee geïnstalleerd. Om tot Chinese lettertekens te komen, heeft men bovendien nog een invoersysteem nodig dat het voor de gebruiker mogelijk maakt om een karakter op grond van een westelijke lettervolgorde in te voeren. Dit is in het leveringspakket van onze programma's standaard inbegrepen.

Voor Arabisch dient de tekst rechts uitgelijnd en dient er van rechts naar links geschreven te worden. Deze ondersteuning wordt in het programma MS Office Taalinstellingen geactiveerd.

white pencil beside book

Opmerking over de navigatie in talen die van rechts naar links geschreven worden (Word voor Windows)
De navigatie in RNL-talen (Arabisch, Hebreeuws) is zeer complex vormgegeven, omdat bv. cijferreeksen weer van links naar rechts gedreven worden. Zodoende kan er geen continue regeling vastgelegd worden.
Markeren, voorwaarts en achterwaarts wissen en ook het navigeren door het document vereisen enige ervaring. Visueel zijn cijfers en tekst identiek, maar ze hebben uiteenlopende richtingen.

De richting is niet waar te nemen, zodoende moet de cursor geplaatst en moet er met de pijltjestoets vastgesteld worden, in welke richting de cursor beweegt. Het cijfer of een ingevoegde westerse tekst verloopt van links naar rechts, Arabische tekst dan weer van rechts naar links. Bij het markeren gaat het er net zo aan toe. In de meeste gevallen moet daarom de cursor eerst 1 tot 2 karakters achteruit gepositioneerd worden om dan bij de start van de markering van de juiste positie te kunnen uitgaan.
Tabulators en spaties wisselen bovendien graag van richting, omdat ze niet aan slechts één taal toe te wijzen zijn. Bijgevolg is de navigatie dan ook in een volledig westerse tekst complex als er een Arabische spatie in de tekst voorkomt.
Een nadelige invloed heeft ook het gegeven dat westerse tekst als Arabisch gemarkeerde tekst niet naar westerse tekst teruggebracht kan worden, behalve door deze opnieuw als westerse tekst in te zetten.

Bij het arbeidsproces is het momenteel zo dat onze klanten eerst het Word-document ter correctie ontvangen en dit document door hun bevoegde agent in het buitenland of dergelijke laten controleren en de noodzakelijke correcties eventueel in Word inwerken.

Na voltooiing van het lectoraat wordt de lay-out exact aan de oorspronkelijke tekst aangepast.
De documenten worden voor de eindcontrole afgedrukt. Als referentie verwijzen wij naar o.a. de firma's Baier & Köppel GmbH & Co. KG, VDMA en Karl Mayer Textilmaschinenfabrik, wier documenten en catalogi wij ook in het Arabisch bewerkt hebben.

Voor zover er vertalingen in het Arabisch of Chinees gedrukt dienen te worden, is in ieder geval een vrijgave vanwege de klant noodzakelijk, opdat de vraag „Wie is nu voor de hoge drukkosten aansprakelijk?“ al helemaal niet eens opkomt.

white and black printer paper

Tot slot…

Als taaldienst is voor ons de DIN-norm 2345, die ons bij het dagelijkse werk ondersteunt, bindend. Deze vormt de basis voor een optimale kwaliteit van de vertaling.

De consequente realisatie van de DIN 2345 en het gebruik van het Translation-Memory systeem „Trados Workbench en Multiterm“ leiden bij elke taal tot goede resultaten. Terminologiewerk en kwaliteitsborging komen bij ons op de eerste plaats.

Onze gekwalificeerde native speakers werken daardoor efficiënt en met een minimum aan kosten. Daardoor is het mogelijk om een op de markt gangbare prijs, goede kwaliteit en korte doorlooptijden te garanderen.

nl_NLDutch