TEL +49 7528-9513889 info@dokutec.de

Handleidingen van allerlei aard

l

CE-gebruiksaanwijzingen

Sinds 1990 produceren wij technische handboeken, montage- en onderhoudshandleidingen in overeenstemming met de betreffende normatieve eisen, zoals bv. DIN 8418 en EU-richtlijnen.

Speerpunten zijn machine-, installatie- en tevens voertuigbouw. Hiertoe behoren gebruiks- en bedieningshandleidingen voor de bouw resp. besturing van persen net zoals reparatiehandleidingen voor de bouw van versnellingsbakken van voertuigen of handboeken in vreemde talen voor de bouw van gereedschapswerktuigen, installaties en apparaten.

Op basis daarvan ontwikkelden zich onze werkzaamheden als taaldienst voor technische handleidingen en documentaties.

l

Montagehandleidingen

Teksten en gedetailleerde illustraties resp. foto's van de individuele montagestappen maken wij na een grondige productscholing op.
Hierbij verwijzen wij naar onze ervaringen op het gebied van de bouw van versnellingsbakken (reparatiehandleidingen) en de bouw van apparaten (montage van modules).
Wij zijn in staat om in de bedrijfsinterne werkplaats apparaten en versnellingsbakken te demonteren en aan de hand van een video de stappen te documenteren. De redacteur schrijft dan aan het bureau de teksten met de ondersteuning van de gemaakte video en selecteert de montagebeelden als individueel beeld. De beelden worden in Photoshop geretoucheerd en op een hoogwaardige druk voorbereid.

l

Onderhoudshandleidingen

Op basis van de normen DIN 8659 en DIN 11042 stellen wij instandhoudingsboeken met beschrijvende teksten, onderhouds- en smeerhandleidingen samen.

Hierbij wordt ook rekening gehouden met de klantspecifieke richtlijnen die in de documentatie geïntegreerd worden.

Deels werken onze redacteurs bij de klant op de „bouwplaats“ ter plaatse om op de snelst mogelijke manier tot de informatie te geraken.

nl_NLDutch